بسته مشاوره تیکتی سطح یک
بسته مشاوره تیکتی سطح دو
بسته مشاوره تیکتی سطح سه
بسته پشتیبانی راه‌اندازی کسب‌وکار
بسته پشتیبان توسعه کسب‌وکار
بسته مشاوره مهارت‌های کارآفرینی
بسته مشاوره تخصصی رشته‌ای
بسته مشاوره تخصصی حوزه‌ای کسب‌وکار